• Մեռնող Փրկչի խոսքը. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»

  • COMMENTS
    (0 votes)
    Read 833 times
    All Videos