• Խնդրում ենք մեզ թույլ տալ վերադառնալ մեր տուն, մեր Հադրութ. այնտեղ միշտ հայերն են ապրել

  • addthis

    ***

  • Read 106 times
    COMMENTS