• Նախնական հաշվարկով պետությանը պատճառվել է շուրջ 170 միլիոն ՀՀ դրամի վնաս

  • COMMENTS
    (0 votes)

    Read 246 times

    Latest from ArthurMerojax

    All Videos