• «Ո՞վ է Փաշինյանին ասել, որ մենք կադաստրի վկայական չունենք, «տնվոր» բառը պատահական չի օգտագործել»

  • COMMENTS
    (0 votes)

    Read 313 times

    Latest from ArthurMerojax

    All Videos